บริการของเรา

ทรีนิตี้รูทส์ มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ที่เน้นการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ โดยทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบ Odoo ERP และพร้อมให้คำแนะนำปัญหา และแนวทางในการดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท ดังนี้