ผลิตภัณฑ์ไอทีและโครงสร้างพื้นฐาน


ผลิตภัณฑ์ไอทีและโครงสร้างพื้นฐาน

ทรีนิตี้รูทส์ ได้เลือกสรรอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ตรงกับความต้องการ บนความเหมาะสม และตอบสนองกับการดำเนินธุรกิจของคุณ ด้วยคุณภาพของสินค้า ที่ทางเราได้จัดหาให้ ทางเรามีบริการนำติดตั้ง พร้อมทั้งวางระบบดูแล ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยที่ผลิตภัณฑ์ ที่ทางเรามีบริการให้ มีดังนี้

  • เซิฟเวอร์
  • ฮาร์ดดิส, พื้นที่เก็บข้อมูล
  • คอมพิวเตอร์ และ โน๊ตบุ๊ค
  • พริ้นเตอร์
  • ระบบเน็ตเวิร์ค และ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบ
  • อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยี