บริการการออกแบบระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์


บริการการออกแบบระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

Trinity Roots มุ่งมั่น และมีความตั้งใจที่จะนำเสนอบริการการออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการศึกษาถึงความต้องการของธุรกิจอย่างละเอียด เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานที่เหมาะสมที่สุด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงในระดับสากล

เรามีความชำนาญในการปรับแต่งระบบต่างๆ ซึ่งรองรับกับการพัฒนาระบบ Odoo ERP การปรับแต่งระบบนั้น ไม่ได้แค่ปรับแต่งตาม โมดูลต่างๆที่ทาง Odoo ERP มีมาให้ แต่เราสามารถที่จะพัฒนาโมดูลต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ตามความต้องการและเพื่อที่จะตอบโจทย์กับทางคุณ ได้ทุกระดับความพึงพอใจ